webinar register page

Tverrfaglig ph.d.-seminar: Muliggjørende teknologi
Dette seminaret er et av flere seminarer i regi av HiØ som vil bringe ulike faglige aspekter ved digitaliseringsprosessen fram i lyset. Ett formål med seminarrekken er å synliggjøre dagens forskning ved høyskolen som kan være relevant opp imot satsingen for å etablere en ph.d.-utdanning innen Det digitale samfunn. Et annet formål er å inspirere fagpersoner og -miljøer ved høyskolen til å se faglige koblinger og knytte faglige nettverk.

Oct 19, 2020 08:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Harald Holone.